TAMMIKU RADIOAKTIIVSETE JÄÄTMETE HOIDLA

radiotamiku (1)Tammiku RADON tüüpi radioaktiivsete jäätmete hoidla paikneb Tallinnast 12 km kaugusel lõunas ja Saku raudteejaamast 2,2 km kaugusel idas Saku valla Männiku küla territooriumil elamutest suhteliselt kaugel liivases männimetsas. Lähimad elamud jäävad hoidlast kaugemale kui 1 km. Rajatis valmis 1963. aastal. Praegu haarab rajatis koos ümbritseva alaga 0,2 ha. See ala on võrkaiaga piiratud. Varasematel aegadel ümbritses hoidla sisemist perimeetrit veel 0,5 km raadiuses okastraadiga (võrkaiaga) piiratud nn sanitaartsoon.
Hoidla mõõtmed on järgmised: pikkus – 17,8 m, laius – 7,9 m ja sügavus – 3,35 m ja see on betoonvaheseintega jaotatud 9-ks sektsiooniks. Pealtpoolt on sektsioonid kaetud betoonplaatidega. Kogu hoidlat katab terasplekist hall. Hoidla projekteeritud maht on 200 m3, millest jäätmetega on täidetud umbes 110 m3 ning seal ladustatud radioaktiivsete jäätmete mass on ca 97 tonni.
2005. aastal koostati hoidla likvideerimiskava, sest Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla võib senisel kujul kujutada pikemas perspektiivis tõsist ohtu ümbritsevale keskkonnale ja kohalike elanike tervisele. Kava kohaselt tuleb hoidla kahjutustada, mille järel võib selle territooriumi kasutata edasiste piiranguteta. Hoidlast eemaldatavad radioaktiivsed jäätmed vaheladustatakse radioaktiivsete jäätmete lõpphoidla valmimiseni Paldiski radioaktiivsete jäätmete vahehoidlas.

AS Maves «TAMMIKU RADIOAKTIIVSETE JÄÄTMETE HOIDLA OHUTUSTAMINE Keskkonnamõju hindamise aruanne»radiotamiku (2) radiotamiku (3) radiotamiku (4) radiotamiku (5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>