Архив рубрики: Kristiine

Военный городок Тонди

Военный городок в Тонди построили для обслуживающего персонала крепости. Строительство началось в 1910, однако основная деятельность началась в 1912 году, когда стали строить здания казарм из красного кирпича. Казармы строились на отчужденной территории мызы Дунтен В 1915-16 годах на территории было построено множество других объектов. 

Здания двух батальонных казарм (Tondi 53, 55)

Построены в 1915-16 годах для размещени двух батальонов артиллеристов КПВ, укомплектованных по штатам мирного времени. Монументальные двухэтажные казармы построены из красного кирпича, их цоколи и верхние части стен украшены декором из тесаного известняка. В декоре использованы мотивы средневековой крепостной архитектуры. В плане каждая казарма представляет собой два вытянутых прямоугольных секционированных спальных флигеля, торцы которых соеденены общим вестибюлем. От вестибюля перпендикулярно спальным флигелям отходит вглубь территории одноэтажный бытовой корпус. [1]

tondi (1) Читать далее Военный городок Тонди

Казармы Тонди

tondi_kazarmy1 (5)

Tondi linnaosa all tuntakse Mustamäe ja Järve vahelist osa, kus kuni Vene vägede väljaviimiseni olid 49 ha suurune sõjaväelinnak, autobaas ja tankipolk. Tondi kasarmute ehitamist alustati 1910. a. ja need on tähelepanuväärseks arhitektuuripärandiks. Esimesel iseseisvusajal kasarmutes paiknenud Tondi sõjakool andis teadmisi paljudele eesti ohvitseridele. Ühtlasi oli see üks viimaseid Eesti sõjaväe kantse, mis II maailmasõja eelsel perioodil okupatsioonivägedele üle läks.

Kuulsaks said kasarmud 1924. a. detsembriülestõusu ajal. “Punased” tahtsid äkkrünnakuga pääseda relvade juurde, mis olid püramiidis teisel korrusel. Üks kaitsjatest sai aluseta raskekuulipilduja tõsta aknalauale ja riigipööre oli siin sellega lõppenud.

Okupatsiooniaastatel läbisid Tondi müüride taga täiendõppuse paljud eestimaalased. Tanki-õppused toimusid Männikul või Aegviidus ja selle tunnistajateks on senini säilinud sügavad rööpad Järve metsas.

«Endise Nõukogude Liidu sõjaväe jääkreostus ja selle likvideerimine» — Anto Raukas

Читать далее Казармы Тонди